Comunicate

Achiziții Echipamente
Compania AVI-TOP SA urmează să achiziționeze Echipamente performante în scopul obținerii de economii de energie, Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020. Mai multe detalii puteți consulta aici.